Varningsskyltar för alla behov

Varningsskyltar är något man kan behöva sätta upp, för att varna om risker eller för att göra en arbetsplats säker. Skyltar med varning bör sättas på olika typer av behållare, med brandfarliga ämnen till exempel. läs mer här om varningsskyltar. En varningsskylt varnar andra för att här finns något att vara uppmärksam på. 

På olika arbetsplatser kan det finnas dels behållare, men även hela skåp med ämnen som på något sätt kan vara farliga. Det kan vara att de är brandfarliga, de kan vara explosiva eller så är det ämnen som är farliga på andra​​​​ sätt. Genom att varna med en skylt blir alla medvetna om det.

Skyltar som varnar för farliga ämnen

Oavsett vad det är för farliga ämnen, så bör de märkas genom en varningsskylt eller genom en dekal. Allt från frätande ämnen till brandfarliga ämnen till gasbehållare bör ha varningsskyltar. Då vet alla som ser dessa att här gäller det att vara extra försiktig. Det spelar ingen roll om ni bara har ett eller flera farliga ämnen på er arbetsplats, alla bör nämligen märkas upp med vad det är för något och att de kan vara farliga av någon anledning. 

Ni som har behov av olika typer av skyltar eller dekaler med varningar, kan besöka Brandservice Syd. Hos dem hittar ni en mängd olika varningsskyltar så väl som att de har ett sortiment av brandskyddsutrustning. Om du vill läsa mer om dessa skyltar eller deras övriga utbud så ska du besöka deras hemsida.

Har ni behov av ledstråk?

Ledstråk är något man kan se i offentliga miljöer. Ett ledstråk kan vara av särskild vikt för den som har ett funktionshinder, så att det underlättar att ta sig fram på olika platser. På olika platser som perronger, bryggor, vid sjukhus och på andra platser kan det vara bra att ha ett ledstråk. 

​Det gör det enklare att ta sig fram med en rullstol men det underlättar även för alla andra människor med. Det finns idag olika sorters ledstråk. En del är anpassade för dem med en synskada, andra för de med andra sorters funktionshinder. Ledstråken finns där för att en person ska kunna orientera sig och hitta rätt.

Taktila ledstråk underlättar

Genom att placera ut taktila ledstråk, vid trappor, hissar, på gångvägar med flera andra platser så kan alla oavsett funktionshinder få det lättare att hitta. Taktila ledstråk kan bestå av skenor, plattor, upphöjningar och så vidare. De ska kunna kännas, även om man inte kan se dem. Det går att placera dem både inne och ute, för att underlätta vägen. 

Genom att placera ut dem på olika platser så kan man orientera sig och veta var man är och hur man hittar vägen till slutmålet på ett bra sätt. Det är ett måste för de personer som har en nedsatt rörelseförmåga eller en nedsatt synförmåga. Även om dessa ledstråken finns på flera platser idag, så behövs det fler, så att alla kan ta sig fram överallt där de behöver och det utan problem.